Vreedzame School
Wij werken met de methode Vreedzaam: een zorgvuldig gekozen methode om de sociaal emotionele ontwikkeling te bevorderen. Vreedzaam heeft een aanpak wij waar volledig achter staan en die we ook echt leven met elkaar. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaar, we helpen elkaar en conflicten lossen we samen op om te voorkomen dat het ruzies worden. Als u nu denkt dat er op onze school nooit ruzies voorkomen, dan heeft u het mis. En eigenlijk is dat maar goed ook. Zo leren we hoe het niet moet, wat er gebeurt als je de rode pet (agressie) op zet en hoe je dat weer op kunt lossen.

We zijn allemaal anders en stiekem lijken we ook heel veel op elkaar. Nieuwsgierig zijn naar elkaar is een mooi uitgangspunt. 


De drie petten
Vanaf groep 3 ziet u deze petten in alle klassen hangen. We zetten ze nooit op, maar ze helpen ons om gedrag te begrijpen en te kunnen kiezen.
  • Rood: verbaal of fysiek agressief gerag , op school is dit niet nodig.
  • Geel: je lost je probleem verbaal op door duidelijk te zeggen wat je niet of wel wil.
  • Blauw: je loopt weg van het conflict omdat je het niet belangrijk vindt of omdat je even af wil koelen, voordat je de gele pet opzet.


Mediatoren
Kinderen krijgen verantwoordelijkheden in onze school. Zo ervaren ze dat ze deel uit maken van  onze school als geheel en dat hun bijdrage belangrijk is. Leerlingen van groep 8 helpen jonge kinderen met leren lezen. Leerlingen van groep 6 en 7 worden biebassistent en helpen hun medeleerlingen een boek te kiezen.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen mediator worden. Ze krijgen hiervoor een opleiding die wordt afgerond met een diploma. Ze zijn dan in staat om volgens een vast stramien hun schoolgenootjes te helpen een conflict op te lossen. Elke pauze zijn er mediatoren aanwezig op het plein. Hebben de kinderen onenigheid, dan gaan ze nar de mediator.
Natuurlijk houden we toezicht op de frequentie en aard van de conflicten en grijpen we waar nodig in.

De Gelukskoffer
We gebruiken naast de methode Vreedzaam ook de Gelukskoffer. Deze lessen gaan over…geluk! De kinderen leren op een positieve manier naar de wereld om heen te kijken. Door een roze bril. Wat maakt jou gelukkig? Zijn dat spullen of mensen? En wist je dat je geluk ook door kunt geven? Ook leren we over talenten, dromen en dankbaarheid.
We hopen de kinderen met de Vreedzaam en de Gelukskoffer lessen voor het leven te geven.