speerpunten
Wij zijn als school altijd in ontwikkeling. Dit doen wij heel gericht. We werken op basis van een schoolplan dat we elke vier jaar bijwerken en vernieuwen. Op basis van dat schoolplan wordt er elk jaar een jaarplan geschreven. Elk jaar zijn er nieuwe speerpunten. Daarbij leggen we onze kennis en aanpak vast in kwaliteitskaarten, die we regelmatig evalueren. Zo borgen we onze kwaliteit.

EDI
Dit schooljaar is er extra aandacht voor het inzetten van EDI bij spelling en begrijpend lezen. We verbeteren onze aanpak met training door een expert, collegiale consultaties en klasbezoeken.

Technisch lezen
We stellen een kwaliteitskaart op voor het vak lezen binnen onze school. We volgen het werken met de nieuwe methoden Karakter (in groep 4 en 5) en toneellezen (groep 3 t/m 8) intensief, zodat we tot de beste werkwijze komen.

Rekenen
We voeren het nieuwe beleid rond dyscalculie in.

Blink!
We onderzoeken of Blink! de beste methode is voor de zaakvakken en het onderzoekend leren op onze school.

Beredeneerd Aanbod
Het beredeneerd aanbod in de groepen 3 en 4 wordt uitgebreid en versterkt.

Leerling in Beeld
We werken met het nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in beeld. We leren dit optimaal in te zetten voor het volgen van onze leerlingen en toetsanalyse.

Naast speerpunten, waar het vaak om vernieuwing gaat, stellen we als team ook jaarlijks een aantal werkpunten op. Hierbij gaat het voornamelijk om het borgen en verder uitwerken van ontwikkelingen die al in gang zijn gezet. Dit jaar zijn onze werkpunten gekoppeld aan de volgende onderwerpen:
  • Begrijpend lezen 
  • Bewegend leren 
  • Eigenaarschap leerlingen 
  • Werken met Gynzy compleet 
  • MHB borgen 
  • Samenwerking co√∂rdinatoren en mt