EDI
EDI staat voor expliciete directe instructie. Deze aanpak gebruiken wij als we kinderen een nieuwe vaardigheid aanleren. De leerkracht legt stap voor stap uit wat het leerdoel is, welke vaardigheid er aangeleerd gaat worden en hoe dat moet. Kinderen worden sterk bij de instructie betrokken doordat ze regelmatig vragen krijgen. Door het werken met wisbordjes, waarop alle kinderen hun antwoord schrijven, zijn alle leerlingen actief en kan de leerkracht zien of de uitleg goed is overgekomen.

Deze manier van instructie geven zorgt ervoor dat veel kinderen de nieuwe vaardigheid op de goede manier aanleren en daarmee succes ervaren.