bibliotheek
Onze school heeft een flinke schoolbibliotheek. Alle kinderen gaan hier vanaf halverwege groep 3 (en soms al eerder) naartoe. Elke week is er de mogelijkheid om een boek te ruilen. Onze schoolbieb kan alleen bestaan door de hulp van ouders. Zij begeleiden de uitleenmomenten. Daarnaast zijn er leerlingen die als biebassistenten de kinderen helpen met het uitzoeken van een boek en het uitlenen ervan.

We werken samen met leesmediacoach Linda Guikers van bibliotheek Rivierenland. Zij helpt ons waar nodig met de aanschaf van boeken en de werking van het uitleensysteem. Daarnaast geeft ze lessen in de groepen om de kinderen te stimuleren tot lezen.