bewegend leren
Op ons plein wordt gespeeld, maar we gebruiken het ook voor bewegend leren. Onderzoek wijst uit dat bewegen zorgt voor meer hersenactiviteit en een beter concentratie. Los daarvan is het natuurlijk ook erg leuk. Daarom komen wij regelmatig in beweging tijdens onze lessen. Dat kan zowel binnen als buiten gebeuren en het kan heel groot maar ook klein zijn. We rennen tijdens een quiz met vragen over een leervak, houden een wandeldictee of stuiten met ballen om de tafels te herhalen en springen cijferrijen.