beredeneerd aanbod
Groep 1/2
In groep 1 en 2 werken we met beredeneerd aanbod. In groep vindt er een verschuiving plaats naar speelleerhoeken in een thema. Bij het beredeneerd aanbod wordt er volledig in een thema gewerkt. De inbreng van de kinderen is hierbij groot. Wat vinden zij leuk, waar ligt hun interesse, welke vragen hebben ze? Ondertussen weten de leerkrachten precies wat de kinderen moeten leren en welke doelen behandeld moeten worden. Zij zorgen voor een aanbod dat zowel bij de doelen als de belevingswereld van de kinderen aansluit. 


Er komen veel verschillende thema’s voorbij. Zo is er gewerkt in thema’s als archeologie, afval, baby’s, natuur, noem maar op. Dit levert vaak prachtige hoeken in de klassen op waar veel gespeeld en geleerd wordt. Het thema komt in bijna alle aspecten van de kleutergroep terug. In de hoeken, de gesprekken, kringactiviteiten en in de (knutsel)opdrachten die de kinderen doen. Wat er in de kring is geleerd en besproken, kunnen de kinderen verder oefenen door te spelen. Op deze manier leren de kinderen nog beter.


Groep 3 en 4
In de groepen 3 en 4 wordt nog steeds gespeeld en geleerd in themahoeken. De hoeken  in deze groepen sluiten vaak aan bij de thema’s van Lijn 3 of Staal. Daarnaast wordt er ook vaak heerlijk gespeeld met Kapla bijvoorbeeld. Het spelen wordt in de loop van de tijd wel wat afgebouwd.
In het leescafé wordt heerlijk gelezen. Maar er worden ook afspraken ingepland, boeken uitgeleend en er vindt ook rollenspel plaats. Zo oefenen de kinderen spelenderwijs veel verschillende vaardigheden.

In deze dierenartspraktijk kijkt de arts goed naar wat er mis is met de dieren die binnenkomen. In een logboek schrijven de kinderen de naam van het dier op en wat er aan het dier mankeert. Er worden ook medicijnen verkocht. De kinderen leren spelenderwijs om te gaan met geld en oefenen het schrijven.  


In deze dierenartspraktijk kijkt de arts goed naar de dieren die binnenkomen. In een logboek schrijven de kinderen de naam van het dier op en wat er aan het dier mankeert. Er worden ook medicijnen verkocht. De kinderen oefenen spelenderwijs met de lees-, schrijf- en rekendoelen.