Vreedzame School actueel                                                                             
Schooljaar 2018-2019
 

We zijn inmiddels aangekomen bij blok 6: 'we zijn allemaal anders'
Dit is alweer het laatste blok dit schooljaar. In blok één hebben we het gehad over een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. Met behulp van blok twee hebben de leerlingen geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een 'vreedzame en opbouwende' manier. Tijdens blok drie is aandacht besteed aan de manier waarop leerlingen communiceren met anderen. De leerlingen leerden in blok vier omgaan met hun gevoelens en die van anderen. In blok vijf draaide het om participatie, om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en om mediatie; elkaar helpen bij het oplossen van conflicten. In dit blok gaan de lessen over een open houding tegenover verschillen tussen mensen.
We willen de leerlingen voorbereiden op deelname aan onze samenleving, een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote mate van verscheidenheid. Een democratische samenleving kan met verschillen omgaan; verschillen van mening, verschillen in gewoontes, verschillen in cultuur.
Het 'kunnen omgaan met verschillen' betekent dat je je mening, cultuur, gewoontes niet aan de ander wil opleggen en dat je openstaat voor de ander. Wat natuurlijk andersom ook geldt.
Mensen zijn verschillend; bijvoorbeeld in uiterlijk, karakter, bezigheden, status, rijkdom, talenten, cultuur en in levensovertuiging. We willen de leerlingen aan de ene kant leren dat het vanzelfsprekend is dat er verschillen zijn en dat je respect, belangstelling en nieuwsgierigheid voor die verschillen kunt hebben. Aan de andere kant willen we ze leren dat die verschillen vaak helemaal niet zo groot of zo essentieel zijn. Dat de overeenkomsten tussen mensen groter zijn dan de verschillen.
Om goed met verschillen om te kunnen gaan, moet je het er over kunnen hebben: luisteren, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en je eigen mening durven verdedigen.

 


 

Mediatoren
Op de Stefanusschool leiden we kinderen op tot mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van een conflict.
In augustus worden er weer nieuwe leerlingen opgeleid tot mediator zodat zij het huidige team gaan versterken.

Dit is het huidige team van mediatoren:


* Soraya
* Philijne
* Zafirah
* Juliët
* Martin
* Fiene
* Nadesh
* Fay
* Madelon


Nieuwe mediatoren!
Dit jaar hebben zich weer veel leerlingen aangemeld die mediator wille worden. Dat vinden we echt ontzettend fijn! Helaas was er maar plaats voor 5 nieuwe mediatoren. Dus voor alle leerlingen van groep 6 en 7 die zich nu hebben opgegeven en het niet zijn geworden: we hopen dat jullie volgend jaar nog steeds zo enthousiast zijn. 
Voor dit schooljaar zijn de nieuwe mediatoren:
Fiene, Nadesh, Sam, Fay en Madelon. Wij wensen hen heel veel succes met het afronden van de mediatorenopleiding en alvast veel plezier bij hun diploma-uitreiking op 25 september!

We zijn heel blij met deze kinderen, omdat zij ons helpen om samen een Vreedzame School te zijn! 

 
Regels fietsenstalling 
Alle fietsen passen zo netjes bij elkaar en hebben we meer ruimte op lekker te spelen op de speelplaats. Omdat we met veel kinderen gebruik maken van de fietsenstalling hebben we hier regels voor opgesteld die we ophangen aan de kapstokregels van de Vreedzame School. Benieuwd naar de regels? Klik dan hier.

Om alles in goede banen te leiden hebben het we 'fietsenhok hulpteam' in het leven geroepen. De kinderen die zich hiervoor aan hebben gemeld letten goed op of alles volgens afspraak gaat en kijken ook waar er eventueel hulp nodig is om de fietsen netjes in de fietsenrekken te plaatsen.