Vreedzame School actueel                                                                             
Schooljaar 2018-2019
 
De eerste drie blokken zitten er al weer op. We hebben samen klassenregels opgesteld, verantwoordelijke taken verdeeld, gekeken naar wat we belangrijk vinden in onze klas en natuurlijk ook wat we belangrijk vinden in onze school. Ook weten we nu allemaal hoe we een conflict op moeten lossen.
In blok 3 hebben we geleerd hoe we goed kunnen communiceren bij het oplossen van een conflict en dat we een eigen mening mogen hebben. Hierbij hebben we oor voor elkaar.
Nu gaan we leren om elkaars emotie te herkennen en daarnaar te handelen.


Blok 4: We hebben hart voor elkaar

In dit blok draait het om het herkennen van emoties en het handelen daarnaar. In een conflict kunnen de emoties hoog op lopen. Om conflicten op te lossen is het belangrijk dat je je eigen emoties herkent en erover kunt praten. Je zult er dan ook makkelijker invloed op uit kunnen oefenen. Als je dat kunt, heb je ook meer oog en begrip voor de emoties van anderen.

Boosheid kan leiden tot agressie en dat kan weer leiden tot conflicten die met geweld worden opgelost. Omgekeerd veroorzaken conflicten soms woede en boosheid.

We leren dat er niets mis is met boosheid, maar helpen de kinderen om op zo'n manier met hun boosheid om te gaan dat escalatie voorkomen wordt en er gezocht kan worden naar oplossingen. We willen kinderen laten inzien dat ze een alternatief hebben, bijvoorbeeld door af te koelen als ze voelen dat ze t boos zijn.  Ook wordt er in dit blok aandacht besteed aan : Samen staan we sterk. De leerlingen bedenken hoe ze iemand die iets niet durft kunnen helpen.


Mediatoren
Op de Stefanusschool leiden we kinderen op tot mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van een conflict.
In augustus worden er weer nieuwe leerlingen opgeleid tot mediator zodat zij het huidige team gaan versterken.

Dit is het huidige team van mediatoren:


* Soraya
* Philijne
* Zafirah
* Julit
* Martin
* Fiene
* Nadesh
* Fay
* Madelon


Nieuwe mediatoren!
Dit jaar hebben zich weer veel leerlingen aangemeld die mediator wille worden. Dat vinden we echt ontzettend fijn! Helaas was er maar plaats voor 5 nieuwe mediatoren. Dus voor alle leerlingen van groep 6 en 7 die zich nu hebben opgegeven en het niet zijn geworden: we hopen dat jullie volgend jaar nog steeds zo enthousiast zijn. 
Voor dit schooljaar zijn de nieuwe mediatoren:
Fiene, Nadesh, Sam, Fay en Madelon. Wij wensen hen heel veel succes met het afronden van de mediatorenopleiding en alvast veel plezier bij hun diploma-uitreiking op 25 september!

We zijn heel blij met deze kinderen, omdat zij ons helpen om samen een Vreedzame School te zijn! 

 
Regels fietsenstalling 
Alle fietsen passen zo netjes bij elkaar en hebben we meer ruimte op lekker te spelen op de speelplaats. Omdat we met veel kinderen gebruik maken van de fietsenstalling hebben we hier regels voor opgesteld die we ophangen aan de kapstokregels van de Vreedzame School. Benieuwd naar de regels? Klik dan hier.

Om alles in goede banen te leiden hebben het we 'fietsenhok hulpteam' in het leven geroepen. De kinderen die zich hiervoor aan hebben gemeld letten goed op of alles volgens afspraak gaat en kijken ook waar er eventueel hulp nodig is om de fietsen netjes in de fietsenrekken te plaatsen.