Vreedzame School actueel                                                                             
Schooljaar 2018-2019
 
De eerste twee blokken zitten er al weer op. We hebben samen klassenregels opgesteld, verantwoordelijke taken verdeeld, gekeken naar wat we belangrijk vinden in onze klas en natuurlijk ook wat we belangrijk vinden in onze school. Ook weten we nu allemaal hoe we een conflict op moeten lossen.
Nu gaan we leren hoe we een mening kunnen onderbouwen en welke vaardigheden we nodig hebben om naar elkaar te luisteren.


Blok 3: We hebben oor voor elkaar
In dit blok stimuleren  we de kinderen dat ze een eigen mening hebben, dat ze met initiatieven komen.  We werken aan de gemeenschapszin, aan verbondenheid met elkaar. En leren we ze hoe om te kunnen gaan  met de altijd aanwezige belangentegenstellingen en meningsverschillen. Dat kan alleen als je 'oor hebt voor elkaar': als je  je verplaatst in de ander, als je luistert naar de ander, als  je belangstelling hebt en open staat voor de ander. En dan gaat het niet alleen om vaardigheden, maar vooral om de houding: de wil om 'oor te hebben voor elkaar'. Goed kunnen communiceren staat daarom centraal bij het oplossen van conflicten:

 

Mediatoren
Op de Stefanusschool leiden we kinderen op tot mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van een conflict.
In augustus worden er weer nieuwe leerlingen opgeleid tot mediator zodat zij het huidige team gaan versterken.

Dit is het huidige team van mediatoren:


* Soraya Bahadar
* Philijne Bonke
* Zafirah Loedeman
* Juliėt van den Berg
* Martin Sales


Nieuwe mediatoren!
Dit jaar hebben zich weer veel leerlingen aangemeld die mediator wille worden. Dat vinden we echt ontzettend fijn! Helaas was er maar plaats voor 5 nieuwe mediatoren. Dus voor alle leerlingen van groep 6 en 7 die zich nu hebben opgegeven en het niet zijn geworden: we hopen dat jullie volgend jaar nog steeds zo enthousiast zijn. 
Voor dit schooljaar zijn de nieuwe mediatoren:
Fiene, Nadesh, Sam, Fay en Madelon. Wij wensen hen heel veel succes met het afronden van de mediatorenopleiding en alvast veel plezier bij hun diploma-uitreiking op 25 september!

We zijn heel blij met deze kinderen, omdat zij ons helpen om samen een Vreedzame School te zijn! 

 
Regels fietsenstalling 
Alle fietsen passen zo netjes bij elkaar en hebben we meer ruimte op lekker te spelen op de speelplaats. Omdat we met veel kinderen gebruik maken van de fietsenstalling hebben we hier regels voor opgesteld die we ophangen aan de kapstokregels van de Vreedzame School. Benieuwd naar de regels? Klik dan hier.

Om alles in goede banen te leiden hebben het we 'fietsenhok hulpteam' in het leven geroepen. De kinderen die zich hiervoor aan hebben gemeld letten goed op of alles volgens afspraak gaat en kijken ook waar er eventueel hulp nodig is om de fietsen netjes in de fietsenrekken te plaatsen.