Tanzania
 
                                                                        

Klik op een link
- Vastenperiode 2013
- Vastentijd 2012
- Vastenperiode 2011
- Sponsorloop voor een healthcentre, 2010
- De watertank staat er!
Stefanus en Tanzania
- Juf Annelieke in Tanzania, sept 2009

Vastenperiode 2013
Dit jaar hebben we weer een echte sponsorloop gelopen! Door de kou werd de loop uitgesteld van dinsdag 12 maart naar donderdag 14 maart, maar we hebben het gedaan hoor! Alle kinderen hebben 20 minuten lang rondjes gelopen om de Balije om zo geld in te zamelen voor het KWF en Tanzania. Kanjers! 

               

KWF
Tien sportieve SKOR leerkrachten hebben het idee opgepakt om de Alpe d'Huzes te gaan fietsen. Een geweldig plan, wat helaas zijn motivatie vindt in een aantal trieste ervaringen. Wel prachtig natuurlijk om bij te kunnen dragen aan de aanpak van en het onderzoek naar kanker. Met onze kinderen leveren wij graag een financiële bijdrage aan dit project. Hier leest u er meer over: http://www.skor-scholen.nl/alpe

MOV Herveld
De MOV in Herveld is al jaren actief in Tanzania en heeft daar met ons geld al een kleuterschooltje en een waterput gebouwd. Nu sparen we al een tijdje voor een health center in Kayanga, district Kagera, in het noordwesten van Tanzania. Dit gebied staat bekend als de 'malaria gordel' en er is daar een dringende behoefte aan gedegen gezondheidszorg. Hier leest u meer over de MOV en dit project: http://www.movherveld.nl/Health_Center?taal=nl

Waarom duurt dat zo lang, vraagt u zich wellicht af. Dat heeft te maken met het feit dat het in deze financieel krappe tijd niet zo gemakkeljk meer is om subsidies te krijgen. Het complete bedrag moet met sponsorgelden binnen komen. Daar komt bij dat dit het grootste project is dat de MOV ooit gerealiseerd heeft...en er dus ook een flink bedrag nodig is. Wij hopen op uw steun!

terug

Vastentijd 2012

In 2012 hebben we geld in gezameld voor Tanzania. Dit deden we door middel van een dansactie. De kinderen zochten mensen die hen wilde sponsoren. Dansend op vrolijke muziek zamelden ze zo geld in voor het goede doel.
Daarnaast bakten we ook pannenkoeken voor de ouderen uit onze families en omgeving. De kleutergymzaal werd omgetoverd tot restaurantkeuken en de hal was een gezellig restaurant, waar heerlijk gesmikkeld werd!
Zo stonden wij stil bij de mensen in de wereld die wat mer aandacht mogen hebben, zo droegen wij ons steentje bij aan een nog betere wereld.

terug

Vastenperiode 2011

"Zoals de lussen van een haakwerkje met elkaar verbonden zijn, zo zijn ook wij mensen met elkaar verbonden: met de mensen dicht om je heen, maar ook met mensen ver bij je vandaan."

Vasten
De vastenperiode is weer begonnen. We vierden dit door samen te komen in de hal en te luistern naar wat juf Gerry hierover vertelde. Ze vertelde dat mensen vroeger tijdens de vasten periode geen lekkere luxe dingen aten. Geen snoepjes en vlees bijvoorbeeld. Nu doen heel veel mensen dat niet meer, maar het blijft wel zo dat de vastenperiode een periode is waarin je een 'pas op de plaats' maakt. Waar ben ik nu, hoe gedraag ik me, hoe ga ik om met anderen en mezelf? Ben ik daar blij mee of wil ik iets veranderen?
In de vastenperiode denk je dus aan jezelf, maar vaak ook aan anderen. Op onze school doen we dat door stil te staan bij hoe de mensen in Tanzania leven. De komende weken zullen we in de lessen of tijdens de weeetaak verschillende opdrachtjes doen die ons herinneren aan of iets leren over Tanzania.

Vingerhaken voor het Health Centre
Ook dit jaar zetten we een actie op om geld in te zamelen voor een project in Tanzania. Dat project is nog steeds het Health Centre waarover hieronder meer informatie staat. Dit gezondheidscentrum kost heel veel geld en dat is nog lang niet allemaal bij elkaar gespaard. We sparen dus nog even door!
Het is niet zo dat al het geld voor de bouw van dit project gesponsord moet worden. Een deel wordt betaald door middel van subsidies en er is ook een deel dat de Tanzaniaanse bevolking zelf moet bijdragen.
Wat we gaan doen om geld in te zamelen? We gaan vingerhaken!! In week 12 krijgen de kinderen sponsorkaarten mee. Ze kunnen zich voor een vast bedrag of per 10cm laten sponsoren. Het is even wat werk voor iedereen, maar dat doen we graag om een ander te helpen!

terug


Sponsorloop voor een health centre, 2010

Sponsorloop

Afgelopen 1 april hebben de kinderen van onze school weer heel goed hun best gedaan tijdens de sponsorloop voor Tanzania. Dat 'goed je best doen' bestaat in dit geval niet alleen maar uit het lopen tijdens de sponsorloop zelf, maar ook uit het voorbereidende werk. Ze moesten namelijk voor sponsors zorgen. Je gaat dan op zoek naar mensen die jou geld willen geven, zodat de school het geld aan Tanzania kan geven.
Een groot aantal kinderen vindt het heel erg leuk om sponsoren te zoeken, anderen vinden het niet leuk. Toch hebben we het allemaal gedaan. En weet je waarom? Omdat we allemaal weten hoe ontzettend goed we het hier in Nederland hebben. Dat we weleens balen van school, maar dat we ook heel blij mogen zijn dat we kúnnen leren. Dat we het weleens heel vervelend vinden als we van papa en mama onze kamer moeten opruimen, maar dat we ons ook erg gelukkig mogen prijzen met het feit dat we een kamer met spulletjes hebben om op te ruimen!
Tijdens de sponsorloop waren er een aantal echte doktoren die onze kaarten afstempelden. Het was erg leuk dat zij er waren!

Waarvoor?
Dit jaar zijn we weer gestart met een nieuw project; een healthcentre. Dit healthcentre gaat gebouwd worden in Kayanga.  Kayanga ligt in het district Karagwe dat in het noordwesten van Tanzania ligt. Er is hier veel behoefte aan goede gezondheisdzorg. De mensen kunnen daar niet zomaar naar een dokter zoals wij. Dit komt vaak doordat ze geen geld hebben om de hulp te kunnen betalen of doordat een arts te ver bij hen vandaan zit. Ze moeten daar soms daen voor lopen!
Het doel van de MOV samen met de priesters in Tanzania is dan ook om een gezondheidscentrum voor deze mensen te bouwen waar goede en betaalbare zorg wordt geboden, waar iedereen gebruik van kan maken. 
Omdat zo'n gezondheidscentrum erg veel geld kost, kunnen wij dat als Stefanusschoool niet helemaal zelf betalen. Dan zouden we wel heel er lang moeten sparen. Daarom sponseren wij de bouw van een stukje van het centrum. Ook helemaal geweldig toch?!

Kayanga
Kayanga ligt in een gebied dat de malaria gordel wordt genoemd. Dat komt doordat er valleien zijn, waar in het regenseizoen water blijft staan. Daar komt de malaria mug op af. Waarom die mensen daar dan toch blijven ondanks de gevaarlijke muggen? De grond is daar redelijk vruchtbaar, ze kunnen er dus wat verbouwen. Ze blijven omdat ze dan te eten hebben en misschien ook nog wel wat kunnen verkopen om geld mee te verdienen.

De top tien van ziekte in Kayanga ziet er als volgt uit:
1.  Malaria
2.  Diarree
3.  Longontsteking
4.  Bloedarmoede
5.  Infecties
6.  Tuberculosis
7.  Aids
8.  Ernstige ondervoeding Eiwit energie
9.  Tumoren en vergiftiging.
10. Andere ziekten, problemen rond zwangerschappen, gewone klachten

Gezondheidszorg in Tanzania
Er is nog geen fotomateriaal van het healthcentre in Kayanga, simpelweg omdat er nog niet gebouwd wordt. Er zijn wel wat foto's die een laten zien hoe het met de gezondheiszorg in Tazania gesteld is. Je ziet wel dat het erheel anders uit ziet dan bij ons...

    
Een operatieruimte                                               Matrassen liggen buiten te drogen, zodat ze straks weer op de bedden kunnen.... 

   
Drie pasgeboren babytjes                                      Zomaar een ruimte in het ziekenhuis

terug


De watertank staat er!

 Na lange tijd sparen hadden we eindelijk genoeg geld bij elkaar om een watertank te kunnen sponsoren. Toen moest hij nog gebouwd worden. Vanaf januari 2009 is daar hard aan gewerkt en nu staat hij er! De tank is gebouwd in de 'gemeente' Bugomora. Dat ligt in de 'provincie' Karagwe. Buziku ligt ook in Karagwe. Als je op de kaart kijkt ligt Karagwe links boven in Tanzania, naast het Victoriameer.

Hieronder zie je wat foto's die tijdens de bouw gemaakt zijn. Je ziet dat de watertank naast een gebouw staat. Dat is nodig. In Tanzania zijn er twee regenperioden per jaar. Tijdens die perioden willen ze zo veel mogelijk water opvangen, wat dan in de tank bewaard wordt voor droge tijden. Op het dak van het gebouw komt veel regen terecht. Al dat regenwater komt dan via een goot in de watertank terecht.

De tank is niet alleen maar een opslag van regenwater. Het water wordt ook gezuiverd. Om de kraan komt een kastje dat op vaste tijden wordt geopend zodat de bevolking water kan halen. Zo voorkomen ze misbruik en kunnen ze lang met het verzamelde water doen. Vaak moeten de mensen die gebruik maken van de tank een klein bedrag per maand betalen. Met dat geld kunnen de filters in de tank eventueel gerepareerd/vernieuwd worden als dat nodig is.

Ook zie je hieronder de (vertaalde) brief de father Edouard aan onze school mailde. Hij is erg blij met de tank en onze hulp!

 
De start: stenen verzamelen.
 
Het begin is gemaakt.
 
Dit begint er al op te lijken.


 
Voor de watertank staat vader Edouard.

De watertank is klaar.

  
De vertaalde brief:
                    
Geachte heer Hans van Gorp, leerlingen en teamleden van de Stefanusschool,

Namens de gemeenschap in Bugomora, waar de watertank is gebouwd, zou ik een woord van dank willen geven voor jullie bijdrage, waardoor wij nu een watertank hebben.
De parochie, de basisschoolkinderen en de dorpsbewoners uit de parochie waar de tank staat, genieten nu van het water. Ze zijn zeer dankbaar dat u onder ogen ziet dat watervoorziening een groot probleem is voor hen en daarbij helpt. Om u te laten zien wat er gedaan is, verzend ik u, via Annelieke, wat foto's. Opnieuw heb ik het financiële rapport meegestuurd, waarin staat hoe de fondsen gebruikt zijn.
Bugomora ligt in Karagwe. Dit bergachtige gebied heeft Annelieke vorig jaar bezocht. Watervoorziening is daar een groot probleem.
Nogmaals dank ik u voor onze goede verstandhouding en samenwerking die we al vanaf de bouw van de kindergarten in Buziku met elkaar hebben. De kleuterschool profiteert nog steeds van het gebouw dat daar met jullie hulp is neergezet. We zijn jullie daar heel dankbaar voor.
Als kapelaan van het nieuwe bisdom van Kayanga en de parochiepriester van Bugene wil ik erg graag met u in contact blijven en wil ik onze samenwerking graag versterken.

Met beste wensen.

Fr Edouard Rwechungura, kapelaan en priester van de parochie 

terug

Stefanus en Tanzania

Mondiaal bewustzijn
Als school willen we kinderen graag veel leren. Dan hebben we het over taal en rekenen, muziek en handvaardigheid, maar natuurlijk ook over sociale vorming én mondiaal bewustzijn. Wij maken allemaal deel uit van een groter geheel. Het is belangrijk dat we binnen dat geheel leren om goed voor ons zelf te kunnen zorgen en aan onze eigen behoeften te kunnen voldoen, maar denken aan een ander neemt op onze school ook een centraal punt in. Om de kinderen ervan bewust te maken dat niet iedereen hetzelfde leven leidt als wij, koos de Stefanusschool ervoor om een stukje Tanzania de school in te halen. Al een paar jaar sponsoren wij met onze school de projecten van de MOV te Herveld. Het gaat hier om een kerkelijke organisatie die zonder enig winstoogmerk het verzamelde geld inzet voor de verbetering van het leefklimaat in Tanzania.


Wat heeft de Stefanus nu al kunnen bewerkstelligen?
We begonnen drie jaar geleden met het inzamelen van geld voor een schooltje in Buziku. Er stond daar een klein oud gebouwtje dat dienst deed als school, maar eigenlijk niet meer was dan een schuurtje. Father Edouard was in die tijd priester in dat gebied, hij heeft ons, via André Hoogveld, gevraagd te helpen bij het bouwen van een nieuwe school. Dit hebben we gedaan en zie hier het resultaat! Binnenkort wordt ons tweede project gerealiseerd. Er wordt een watertank gebouwd in Rulenge, een gebied in het noordwesten van Tanzania.

Buziku, daar staat ons schooltje.
Het oude schoolgebouw lijkt wel een schuur.
Een hele verbetering vind je niet.......
 
Hier zie je zo'n watertank. Op dit bordje staat 'Donated by the students of St. Willi Brordus Herveld'. Maar je snapt wel dat op  'onze' tank 'DONATED BY THE STUDENTS OF THE STEFANUS, TIEL' komt te staan!!  Zo 'n watertank moet altijd naast een wat groter gebouw met een golfplatendak gebouwd worden. Twee keer per jaar regent het één of twee maanden. Het water van het dak komt dan in de tank terecht. In de tank wordt het water gefilterd, anders zou het natuurlijk heel vies zijn.
 
Wat ziet en wat merkt u op school van onze band met Tanzania?
In de klassen proberen ten minste één keer per jaar op een wat uitgebreidere manier aandacht aan Tanzania te besteden. Dit gebeurt vaak in de vorm van het vastenproject. De opbrengst hiervan is ook voor de projecten in Tanzania. Zo houden we soms een sponsorloop en zamelden we eens lege flessen. Vorig jaar hielden we een dansestafette. De kinderen zochten daarvoor sponsoren. Dit was een gezellige happening!       
Soms zijn er ook nog andere extra’s. Zo krijgen de groepen 4 t/m 8 dit jaar een interactieve presentatie over Tanzania. Deze presentatie wordt gegeven door twee Nederlandse studenten die zijn meegeweest met de Tanzaniareis deze zomer.

Wie of wat is de MOV eigenlijk?
Om ervoor te zorgen dat de bevolking actief deelneemt aan de verbetering van de eigen leefomgeving, heeft de MOV als regel gesteld dat zij zelf steeds 1/3 van de kosten voor een project moeten opbrengen. Dat kan in de vorm van geld zijn, maar ook door middel van arbeid. Als u meer wilt weten over de MOV of FOTAS, klik dan hier om hun website te openen.

De mannen die het doen in Tanzania: Herman, Edouard en Jovin
terug
 
Juf Annelieke in Tanzania, sept 2009

Afgelopen zomer ben ik drie weken in Tanzania geweest. De MOV organiseerde een jongerenreis waarbij Nederlandse jongeren in contact werden gebracht met Tanzaniaanse studenten en ik mocht mee als leiding. Samen met de drie eerder genoemde priesters reisden we door het gebied ten zuidwesten van het Victoriameer. Ik heb de projecten van de MOV en dus ook ons schooltje in Buziku gezien.

Ik kan u vertellen dat het echt geweldig is om te zien dat wij (kinderen, ouders en team van de Stefanus) een verschil hebben gemaakt. Het probleem in landen als Tanzania lijkt zo groot, zo ver weg en zo ongrijpbaar dat je soms de hoop wil opgeven. ‘Wat kan ík daar nu aan veranderen?!’. Ik heb gezien dat het kan!!  Wij kunnen een verschil maken! We hebben de bouw van een school mogelijk gemaakt, we hebben ervoor gezorgd dat er een flinke groep kinderen onderwijs kan krijgen. En onderwijs betekent veel, zeker daar!Scholing en hygiëne zijn dé manieren om de armoedecirkel te doorbreken. Daarom zet de MOV ook geld in om watertanks te bouwen. Schoon water op ‘korte’ afstand zorgt ervoor dat de kinderen naar school kunnen. Water halen is daar namelijk vaak een taak van de kinderen, soms moeten ze daarvoor twee keer per dag uren lopen. Voor naar school gaan is dan geen tijd meer. Bovendien is schoon drinkwater natuurlijk van belang om de mensen gezond te houden.

Duidelijk is dat het belang van watertanks groot is. Dat maakt het des te mooier om te weten dat er binnenkort een watertank wordt gebouwd met het geld van onze school!!!
 

 
 

Water komt in Tanzania niet uit de kraan. Je moet het zelf halen en soms moet je daar wel uren voor lopen. Met onze groep deden we dat ook een keer. Dat viel niet mee hoor!


Hier sta ik samen met father Edouard en een heleboel kinderen bij 'ons' schooltje in Buziku.

terug