Welkom

Welkom op de website van de Stefanusschool. Op deze website vindt u informatie over onze school en haar activiteiten. Veel informatie staat ook in de schoolgids die u hier kunt downloaden. Klik hier om een kijkje te nemen in onze activiteitenkalender. Onze missie is VEILIG. Lees meer....                 

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school? Dat kan! Maak een afspraak via
dit formulier of door te bellen naar 0344-635485. U bent welkom!  

Wij zijn actief op Facebook!  U kunt ons volgen op facebook.com/stefanusschool   
 
  
 
    
 
   
 

                  
 
Agenda
28 juni Rapport mee naar huis
1 t/m 5 juli Deze hele week 's middags gesprekken, 4 juli ook de avond                 
1 juli OV vergadering     
2 juli 11.00-12.00 uur kijkje nemen in de nieuwe klas        
  's middags leerlingen vrij. Leerkrachten hebben studiedag
9 juli Gouden Opsteker Vreedzame School wordt uitgereikt
  Open Podium
15 juli GGD
  Musicalavond groep 8
18 juli Groep 8 uitzwaaien
19 juli Laatste schooldag; iedereen is om 12.00 uur uit.
  20 juli t/m 30 augustus zomervakantie 
2 september Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
 
Actueel

Tropenrooster
Dinsdag 25 juni t/m donderdag 27 juni 2019 hanteren wij een tropenrooster.
De kinderen krijgen deze dag les van 08.00-12.30 uur. Indien nodig is er opvang voor de kinderen tot 14.00 uur door de leerkrachten. 

Gewijzigde gegevens > geef ze door!
Als er wijzigingen plaatsvinden in uw contactgegevens geef deze dan door aan Johanna of via info@stefanusschool nl. Zo kunnen wij u altijd kunnen bereiken.

Vakantie schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie       23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag   10-04-2020
Tweede Paasdag    13-04-2020
Meivakantie        27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart     21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede  Pinksterdag  01-06-2019
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020

        
Schoolreisje naar de Efteling!
 Woensdag 29 mei gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreisje naar de Efteling.
De kinderen worden om 08.15 uur op school verwacht, zodat we om 8.30 uur in de bus kunnen stappen. We verwachten om 17.30 uur terug te zijn op school. De kinderen krijgen een frietje in het park, verder zorgen ze zelf voor eten en drinken. Er mag geen geld meegenomen worden. We gaan er een mooie dag van maken!


Ontdekkend leren in groep 5 t/m 8
In onze nieuwe visie staat dat we een school willen zijn waar iedereen wordt voorbereid op de toekomst. En plek waar kinderen competenties kunnen  ontwikkelen die ze nodig hebben in hun verdere leven.  We denken hierbij aan ICT vaardigheden ontwikkelen, kritisch, creatief en analytisch denken, maar ook samenwerkend   ontdekkend en onderzoekend leren.
 
We gaan hier in de groepen 5 t/m 8 vorm aan geven, door volgend schooljaar twee middagen in de week thematisch te gaan werken. We gebruiken de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek) hiervoor. Deze vakken zijn bij uitstek geschikt voor ontdekken leren. We zullen nog steeds informatie overdragen uit methodes of door middel van een verhaal, maar veel meer gaan wij de kinderen uitdagen en prikkelen om zelf vragen te stellen, deze te onderzoeken en het antwoord te vorm te geven. Samenwerken speelt hierbij een grote rol. We zijn volop bezig met bepalen welke methode of aanpak we hiervoor willen gaan gebruiken. Wordt vervolgd!


Schoofruit gestopt, we blijven gezond eten
Zoals u weet is het schoolfruit helaas gestopt. We schrijven ons zeker weer in voor deelname volgend jaar. We gebruiken dit moment om, ook voor alle nieuwe ouders, weer even onze afspraken over het eten en drinken onder de aandacht te brengen.
 
Snack om 10.15 uur
Ma, di, do, vrij        
We vragen u om voor de snack om 10.15 uur altijd finke portie groente of fruit mee te  geven, in een enkel geval kan dit aangevuld met een gezonde boterham.

Wo                              
Woensdag wordt de 'koekdag'. Als u wilt kunt u uw kind dan een ligakoek, stuk peperkoek of iets dergelijks meegeven. Groente en fruit mag natuurliijk ook gewoon.
 
Lunch om 11.45 uur
Alle weekdagen    
We vragen u enkel boterhammen en groente/fruit mee te geven voor de lunch. Snoep en koek worden mee terug gegeven naar huis.
 
Traktaties zijn op onze school niet verplicht gezond. We waarderen de gezonde traktaties wel enorm en geven ook af en toe tips. Kijk bijvoorbeeld eens op deze website:  gezondtrakteren.nl
 
Om de afvalberg te beperken, vragen we uw kind een beker mee te geven. Zet daar wel de naam van uw kind op.

     
Korfbaltoernooi 29 juni, trainingen
Op zaterdag 29 juni staat het korfbaltoernooi gepland. Wij willen natuurlijk goed beslagen ten ijs, uhh..op het veld komen!  Gelukkig gaan Anneke van Ingen (een oude bekende) en Wendy van de Sluis (de moeder van Benthe, groep 4) ons hierbij helpen. Zij gaan de kinderen die deelnemen de komende weken op vrijdag middag trainen. Erg fijn!Vastenactie, albino's in Tanzania
Vrijdag 29 maart hebben we volop gedanst voor Tanzania. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan!

  

    

We zijn er erg trots op dat de kinderen (met waarschijnlijk hier en daar wat hulp van u als ouders/verzorgers) zoveel geld hebben kunnen inzamelen voor dit mooie doel: zonnebrand voor een groep albino kinderen, betere woonplekken voor hen en hun gezin en een investering in twee scholen voor albino's en gehandicapten.
Hieronder ziet u twee van de kinderen die geholpen gaan worden. Ze hebben brandblaren van de zon op hun gezicht; zonnebrand is geen overbodige luxe.

  

We laten u ook graag nog even zien wat de sponsoracties voor het ziekenhuis in Tanzania hebben opgeleverd.  Fantastisch dat goede gezondheidszorg voor een flinke groep mensen nu letterlijk en figuurlijk weer bereikbaar is geworden.
 


Vreedzame School
We zijn inmiddels aangekomen bij blok
6: 'we zijn allemaal anders'
Dit is alweer het laatste blok dit schooljaar. In blok één hebben we het gehad over een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. Met behulp van blok twee hebben de leerlingen geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een 'vreedzame en opbouwende' manier. Tijdens blok drie is aandacht besteed aan de manier waarop leerlingen communiceren met anderen. De leerlingen leerden in blok vier omgaan met hun gevoelens en die van anderen. In blok vijf draaide het om participatie, om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en om mediatie; elkaar helpen bij het oplossen van conflicten. In dit blok gaan de lessen over een open houding tegenover verschillen tussen mensen.

We willen de leerlingen voorbereiden op deelname aan onze samenleving, een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote mate van verscheidenheid. Een democratische samenleving kan met verschillen omgaan; verschillen van mening, verschillen in gewoontes, verschillen in cultuur.
Het 'kunnen omgaan met verschillen' betekent dat je je mening, cultuur, gewoontes niet aan de ander wil opleggen en dat je openstaat voor de ander. Wat natuurlijk andersom ook geldt.
Mensen zijn verschillend; bijvoorbeeld in uiterlijk, karakter, bezigheden, status, rijkdom, talenten, cultuur en in levensovertuiging. We willen de leerlingen aan de ene kant leren dat het vanzelfsprekend is dat er verschillen zijn en dat je respect, belangstelling en nieuwsgierigheid voor die verschillen kunt hebben. Aan de andere kant willen we ze leren dat die verschillen vaak helemaal niet zo groot of zo essentieel zijn. Dat de overeenkomsten tussen mensen groter zijn dan de verschillen.
Om goed met verschillen om te kunnen gaan, moet je het er over kunnen hebben: luisteren, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en je eigen mening durven verdedigen.

Inloop, na elke vakantie!
Op de maandag na elke schoolvakantie hebben we een inloopmoment van 08.30 uur tot 08.45 uur. Ouders, maar ook opa's en oma's of anderen betrokkenen mogen dan met de kinderen de klas in en even een kijkje nemen. Kinderen kunnen hun lokaal laten zien, de werkjes die ze maakten, hun boeken en schriften. Hartstikke leuk!  


De gouden opsteker 2018
En de gouden opsteker van het schooljaar 2017-2018 is gegaan naar Klazien! 
Ze helpt veel kinderen met Levelwerk, lezen, voorbereiden op allerlei lessen en nog veel meer!
Bedankt voor al je inzet Klazien. Deze opsteker heb je dubbel en dwars verdiend! 


Schoolvakanties schooljaar 2018-2019

herfstvakantie               22-10-2018             26-10-2018
kerstvakantie 24-12-2018   04-01-2019
voorjaarsvakantie 25-02-2019   01-03-2019
meivakantie 19-04-2019   03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019   31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019   10-06-2019
zomervakantie 20-07-2019   31-08-2019
 
 De Stefanusschool is een school waar...

Visie, zo zien wij de wereld 
De Stefanusschool is een maatschappelijk betrokken en toekomstgerichte school. We geven kinderen de kennis en de vaardigheden mee, die ze nodig hebben om zich steeds te kunnen blijven ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en begrijpen. Dit in samenwerking met anderen en gedreven door intrinsieke motivatie.
Met een kritische blik naar buiten zien we onze leerlingen zich ontwikkelen als maatschappelijk betrokken burgers die anderen accepteren en hun talenten zien. Talenten van kinderen zien wij als uitgangspunt voor ons leeraanbod waarbij eigenaarschap, zelfverantwoordelijk en eigenheid een rol spelen.
 
Missie, dit bieden wij
De Stefanusschool is een leer- en ontmoetingsplek waar iedereen…
  • zich welkom en veilig voelt
  • zich kan ontwikkelen
  • voorbereid wordt op de toekomst
  • samenwerkt met elkaar
  • uitgedaagd wordt
  • verantwoordelijkheid draagt
Hier leest hoe wij deze missie in de praktijk voor ogen zien. 

 
We hopen dat onze site u een goede indruk geeft van onze school
en nodigen u graag uit voor een gesprek! 
U kunt een afspraaak maken met behulp van dit formulier of door te bellen
naar 0344-635485. We staan u graag te woord!