Welkom

Welkom op de website van de Stefanusschool. Op deze website vindt u informatie over onze school en haar activiteiten. Veel informatie staat ook in de schoolgids die u hier kunt downloaden. Klik hier om een kijkje te nemen in onze activiteitenkalender. Onze missie is VEILIG. Lees meer....                 

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school? Dat kan! Maak een afspraak via
dit formulier of door te bellen naar 0344-635485. U bent welkom!  

Wij zijn actief op Facebook!  U kunt ons volgen op facebook.com/stefanusschool   
 
  
 
    
 
   
 

                  
 
Agenda
15 oktober Diploma uitreiking nieuwe mediatoren 
21 okt t/m 25 okt Herfstvakantie 
29 oktober Schoolverpleegkundige
4 november hoofdluiscontrole 
19 november MR vergadering
26 november Leerlingen vrij ivm een studiedag
 
Actueel

Bart en Fiene, de nieuwe leden voor de Tielse Kinderraad
De nieuwe leden van de Tielse Kinderraad zijn bekend! Afgelopen dinsdag konden de kinderen van de groepen 6 t/m 8 hun stem uitbrengen in 'stembureau Steffie'. De kandidaten uit groep 7 waren Bart en Faye en uit groep 8 Fiene en Valiant.
De winnaars van de verkiezingen zijn Bart en Fiene. Op 28 oktober 2019 worden de nieuwe leden in de Tielse Kinderraad geïnstalleerd. Wij wensen Fiene en Bart veel succes!


Vreedzame School
Wij zijn een Vreedzame School en daar zijn we heel trots op!
Ieder blok leren we weer iets nieuws over hoe we een fijne en veilige school kunnen zijn en blijven. Blok 1 hebben we inmiddels afgerond. We hebben klassenregels opgesteld, gedragsregels bepaald en taken verdeeld. 

Waar zijn we op dit moment?
Op dit moment zijn we allemaal bezig met Blok 2 We lossen conflicten zelf op


Voor het goed functioneren van een de school of de klas is het van belang dat kinderen hun conflicten kunnen oplossen op een constructieve, vreedzame manier zonder geweld.
In dit blok leggen we de basis hiervoor. In deze lessen leren de kinderen:

 

 • een conflict als een botsing van belangen te zien
 • een conflict te onderscheiden van ruzie
 • de bereidheid om samen een conflict op te lossen
 • te zoeken naar een win-win oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden
 • hoe je op verschillende manieren kunt reageren op een conflict: hard (rode pet), hard staat voor: agressief, willen winnen, wedijveren, zacht ( blauwe pet), zacht staat voor: vermijden, aanpassen, negeren, je terugtrekken of samen (gele pet), samen staat voor: je eigen standpunt duidelijk maken, maar ook luisteren naar de ander
 • om te gaan met gevoelens van boosheid in een conflict
 • met behulp van een eenvoudig stappenplan zélf, zonder hulp van volwassenen een conflict op te lossen.


De gouden opsteker 2019
En de gouden opsteker van het schooljaar 2018-2019 is gegaan naar juf Marian! 
Ze doet vrijwilligerswerk voor de Stichting Lezen en Schrijven. Daarnaast helpt ze een aantal van onze leerlingen die nieuw zijn in Nederland om de taal beter te leren. Prachtig en dankbaar werk! 
Bedankt voor al je inzet Marian. Deze opsteker heb je dubbel en dwars verdiend!

 


 


Gewijzigde gegevens > geef ze door!
Als er wijzigingen plaatsvinden in uw contactgegevens geef deze dan door aan Johanna of via info@stefanusschool nl. Zo kunnen wij u altijd kunnen bereiken.

Vakantie schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie       23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag   10-04-2020
Tweede Paasdag    13-04-2020
Meivakantie        27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart     21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede  Pinksterdag  01-06-2019
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020

Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Op deze dagen hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij:
- donderdag 19 september 2019
- dinsdag 26 november 2019
- woensdag 15 januari 2020
- maandag 16 maart 2020
- vrijdagmiddag 3 juli 2020 (vanaf 12.00 uur) 

 
 De Stefanusschool is een school waar...

Visie, zo zien wij de wereld 
De Stefanusschool is een maatschappelijk betrokken en toekomstgerichte school. We geven kinderen de kennis en de vaardigheden mee, die ze nodig hebben om zich steeds te kunnen blijven ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en begrijpen. Dit in samenwerking met anderen en gedreven door intrinsieke motivatie.
Met een kritische blik naar buiten zien we onze leerlingen zich ontwikkelen als maatschappelijk betrokken burgers die anderen accepteren en hun talenten zien. Talenten van kinderen zien wij als uitgangspunt voor ons leeraanbod waarbij eigenaarschap, zelfverantwoordelijk en eigenheid een rol spelen.
 
Missie, dit bieden wij
De Stefanusschool is een leer- en ontmoetingsplek waar iedereen…
 • zich welkom en veilig voelt
 • zich kan ontwikkelen
 • voorbereid wordt op de toekomst
 • samenwerkt met elkaar
 • uitgedaagd wordt
 • verantwoordelijkheid draagt
Hier leest hoe wij deze missie in de praktijk voor ogen zien. 

 
We hopen dat onze site u een goede indruk geeft van onze school
en nodigen u graag uit voor een gesprek! 
U kunt een afspraaak maken met behulp van dit formulier of door te bellen
naar 0344-635485. We staan u graag te woord!