Welkom

Welkom op de website van de Stefanusschool. Op deze website vindt u informatie over onze school en haar activiteiten. Veel informatie staat ook in de schoolgids die u hier kunt downloaden. Klik hier om een kijkje te nemen in onze activiteitenkalender. Onze missie is VEILIG. Lees meer....                 

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school? Dat kan! Maak een afspraak via
dit formulier of door te bellen naar 0344-635485. U bent welkom!  

Wij zijn actief op Facebook!  U kunt ons volgen op facebook.com/stefanusschool   
 
  
 
    
 
   
 

                  
 
Agenda
   5 februari GGD schoolarts
   7 februari Spelletjesmiddag groep 1-2
  GMR
  8 februari Rapport 1 mee naar huis + uitnodiging rapportgesprek
 11 - 15 febr Rapportgesprekken hele week na schooltijd + 14 febr ook in de avond
 18 - 22 febr Rapportgesprekken hele week na schooltijd + 19 febr ook in de avond
 21 februari 13.00-14.00 uur spreekuur Arja - wijkteam
 25 februari Voorjaarsvakantie t/m 4 maart
  5 maart Inloop 08.30-08.45 uur iedereen is van harte welkom
  Carnavalsviering met Open Podium
  Start Vreedzame School blok 5
 
Actueel

Gewijzigde gegevens > geef ze door!
Als er wijzigingen plaatsvinden in uw contactgegevens geef deze dan door aan Johanna of via info@stefanusschool nl. Zo kunnen wij u altijd kunnen bereiken.

Vreedzame School
De eerste drie blokken zitten er al weer op. We hebben samen klassenregels opgesteld, verantwoordelijke taken verdeeld, gekeken naar wat we belangrijk vinden in onze klas en natuurlijk ook wat we belangrijk vinden in onze school. Ook weten we nu allemaal hoe we een conflict op moeten lossen.
In blok 3 hebben we geleerd hoe we goed kunnen communiceren bij het oplossen van een conflict en dat we een eigen mening mogen hebben. Hierbij hebben we oor voor elkaar.
Nu gaan we leren om elkaars emotie te herkennen en daarnaar te handelen in blok 4:

Blok 4: We hebben hart voor elkaar
In dit blok draait het om het herkennen van emoties en het handelen daarnaar. In een conflict kunnen de emoties hoog op lopen. Om conflicten op te lossen is het belangrijk dat je je eigen emoties herkent en erover kunt praten. Je zult er dan ook makkelijker invloed op uit kunnen oefenen. Als je dat kunt, heb je ook meer oog en begrip voor de emoties van anderen.Boosheid kan leiden tot agressie en dat kan weer leiden tot conflicten die met geweld worden opgelost. Omgekeerd veroorzaken conflicten soms woede en boosheid.We leren dat er niets mis is met boosheid, maar helpen de kinderen om op zo'n manier met hun boosheid om te gaan dat escalatie voorkomen wordt en er gezocht kan worden naar oplossingen. We willen kinderen laten inzien dat ze een alternatief hebben, bijvoorbeeld door af te koelen als ze voelen dat ze té boos zijn.  Ook wordt er in dit blok aandacht besteed aan : Samen staan we sterk. De leerlingen bedenken hoe ze iemand die iets niet durft kunnen helpen.

We hebben weer schoolfruit!!!
Wij vertelden het u al eerder: we zijn erg blij dat we weer gebruik mogen maken van het schoolfruit. Omdat de levering dit jaar op dinsdag plaatsvindt, komt onze woensdag koekdag in het gedrang. Dit wordt vanaf de week van 12 november (week 46) dinsdag koekdag.
 
De week ziet er dan als volgt uit:

  • Maandag: zelf groente/fruit voor 10.00 uur meegeven
  • Dinsdag: koekdag, groente en fruit mag natuurlijk ook
  • Woensdag t/m vrijdag: de kinderen krijgen groente of fruit op school. 
    Wij communiceren wekelijks via Facebook welk schoolfruit er de volgende week geleverd wordt. In de weken van de Nieuwsfits, zal het ook daarin vermeld worden.
Denkt u dat kind iets echt niet lust of er te weinig aan heeft, dan kunt u extra groente/fruit meegeven. Om de kinderen aan de smaken te laten wennen, laten we ze er altijd een klein stukje van eten. Ook als ze het niet zo lekker vinden.

Ik-doos: kleuters vertellen over zichzelf
We zijn dit schooljaar in groep 1/2 begonnen met het leren kennen van elkaar en daarom zijn wij gestart met de ik- doos. Elk kind mag een keer de ik- doos (of tas) mee naar huis nemen om te vullen met allerlei spulletjes die bij hem of haar passen. Denk bijvoorbeeld aan foto's, knuffels, speelgoed, een lievelingsboek of attributen die bij hun hobby's horen. Wanneer het kind aan de beurt is, mag hij of zij in de kring vertellen over alle spullen die in de doos zitten. De kinderen mogen aan het eind nog wat vragen en dan wordt de doos weer aan een ander doorgegeven. Op deze manier leren we elkaar heel erg goed kennen en worden de kinderen wat vrijer in het praten voor de groep.

Kinderboekenweek!
Kinderboekenweek: dansen, spelletjes & voorleeswedstrijd
Nadat we op woensdag 3 oktober gezamenlijk met een dansje de Kinderboekenweek openden, zijn er ook de afgelopen week nog activiteiten geweest.
Omdat we er allemaal bij horen en om de vriendschappelijke band tussen de kinderen te versterken hebben we gistermiddag spelletjes gespeeld met elkaar. We hebben daarbij alle kinderen van alle groepen gemixt. Het was erg gezellig!
 
Voor de voorleeswedstrijd zijn er voorrondes geweest en daarna volgde de finale.
Alle kinderen lazen dit jaar een stuk voor uit ‘De Gorgels’ van Jochem Myjer. Om er een beetje in te komen, lazen de finalisten eerst tijdens de generale voor aan de leerlingen van groep 3, 4
en 5. Daarna kwam het echte werk. Ze lazen hun geoefende tekst voor aan de kinderen van groep 6 t/m 8 én de jury. Deze bestond uit onze leerlingen Martin
en Noah en uit Ted, Cecil en Eveline.
Er is heel knap gelezen door Fiene, Madelon, Zafirah en Soraya! Maar zoals altijd kan er maar één de winnaar zijn en dat is…Zafirah!! Zij mag onze school vertegenwoordigen bij de regionale voorronde in Bibliotheek Rivierenland.

Nieuwe mediatoren!
Dit jaar hebben zich weer veel leerlingen aangemeld die mediator wille worden. Dat vinden we echt ontzettend fijn! Helaas was er maar plaats voor 5 nieuwe mediatoren. Dus voor alle leerlingen van groep 6 en 7 die zich nu hebben opgegeven en het niet zijn geworden: we hopen dat jullie volgend jaar nog steeds zo enthousiast zijn. 
Voor dit schooljaar zijn de nieuwe mediatoren: Fiene, Nadesh, Sam, Fay en Madelon. Wij wensen hen heel veel succes met het afronden van de mediatorenopleiding en alvast veel plezier bij hun diploma-uitreiking op 25 september!

Vreedzame School blok 3: We hebben oor voor elkaar

In dit blok stimuleren  we de kinderen dat ze een eigen mening hebben, dat ze met initiatieven komen.  We werken aan de gemeenschapszin, aan verbondenheid met elkaar. En leren we ze hoe om te kunnen gaan  met de altijd aanwezige belangentegenstellingen en meningsverschillen. Dat kan alleen als je 'oor hebt voor elkaar': als je  je verplaatst in de ander, als je luistert naar de ander, als  je belangstelling hebt en open staat voor de ander. En dan gaat het niet alleen om vaardigheden, maar vooral om de houding: de wil om 'oor te hebben voor elkaar'. Goed kunnen communiceren staat daarom centraal bij het oplossen van conflicten:
 
  • Leerlingen  leren vragen te stellen  als je iemand niet goed begrijpt
  • Ze maken kennis met het misverstand
  • Ze leren wat een gezichtspunt is en dat het begrijpen van elkaars gezichtspunt  belangrijk is om een conflict op te lossen
  • Ze leren dat je een eigen mening kunt hebben, zonder dat dat tot een conflict hoeft te leiden. Soms is het nodig om het eens te moeten worden met elkaar en dat je dan moet zeggen: vooruit dan maar!

Groepenindeling schooljaar 2018-2019
Groep 1-2 GH: juf Gerrie en meester Hans
Groep 1-2 E:    juf Emmie
Groep 3: juf Hanny en juf Sacha
Groep 4: juf Trea en juf Josien
Groep 5: juf Annelieke en juf Linda
Groep 6: juf Toni en meester Hans
Groep 7: meester Maarten
Groep 8: juf Ine en meester Hans

Inloop, na elke vakantie!
Op de maandag na elke schoolvakantie hebben we een inloopmoment van 08.30 uur tot 08.45 uur. Ouders, maar ook opa's en oma's of anderen betrokkenen mogen dan met de kinderen de klas in en even een kijkje nemen. Kinderen kunnen hun lokaal laten zien, de werkjes die ze maakten, hun boeken en schriften. Hartstikke leuk!  De gouden opsteker 2018
En de gouden opsteker van het schooljaar 2017-2018 is gegaan naar Klazien! 
Ze helpt veel kinderen met Levelwerk, lezen, voorbereiden op allerlei lessen en nog veel meer!
Bedankt voor al je inzet Klazien. Deze opsteker heb je dubbel en dwars verdiend! 


Schoolvakanties schooljaar 2018-2019

herfstvakantie               22-10-2018             26-10-2018
kerstvakantie 24-12-2018   04-01-2019
voorjaarsvakantie 25-02-2019   01-03-2019
meivakantie 19-04-2019   03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019   31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019   10-06-2019
zomervakantie 20-07-2019   31-08-2019
 
 De Stefanusschool is een school waar...

- kinderen zich optimaal kunnen ontplooien op sociaal-emotioneel en cognitief gebied
- bij het leerproces niet alleen het denken, maar ook de zelfstandigheid wordt ontwikkeld
- aandacht is voor differentiatie, creativiteit en sociale vaardigheden
- vanuit onze katholieke visie aandacht is voor respect, normen en waarden
- we werken vanuit de visie van de Vreedzame School en daarmee onze kinderen zo goed        
  mogelijk voorbereiden op actieve deelname aan de maatschappij

VEILIG: Vreedzame school Eigenwaarde Identiteit Leergierig Inspirerend Geborgenheid
"Stefanusschool, een plek waar kinderen zich thuis voelen" 
 
We hopen dat onze site u een goede indruk geeft van onze school
en nodigen u graag uit voor een gesprek! 
U kunt een afspraaak maken met behulp van dit formulier of door te bellen
naar 0344-635485. We staan u graag te woord!