Welkom

Welkom op de website van de Stefanusschool. Op deze website vindt u informatie over onze school en haar activiteiten. Veel informatie staat ook in de schoolgids die u hier kunt downloaden. Klik hier om een kijkje te nemen in onze activiteitenkalender. Onze missie is VEILIG. Lees meer....                 

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school? Dat kan! Maak een afspraak via
dit formulier of door te bellen naar 0344-635485. U bent welkom!  

Wij zijn actief op Facebook!  U kunt ons volgen op facebook.com/stefanusschool   
 
  
 
    
 
   
 

                  
 
Agenda
12 december Leerlingenraad
17 december GMR-vergadering
19 december Kerstviering Sint Dominicuskerk 18.00u-19.00u. Inloop 17.45 uur
20 december Kerstontbijt. Leerlingen zijn om 12.00u uit. 
23 december   t/m 5 januari: kerstvakantie
  6 januari Inloop 08.30u 08.45u
  8 januari MR-vergadering
  13 januari Hoofdluiscontrole
 
Actueel

Let op: de inloop wijzigt
Als team hebben we de inloop geëvalueerd, daarnaast is dit onderwerp in de MR besproken. Momenteel mogen alle ouders mee de school in lopen tussen 8.20 uur en 8.30 uur. We hebben geconcludeerd dat het contact met de ouders goed is, maar dat deze afspraak ten koste gaat van de kinderen. Er komen of te veel ouders de klassen binnen of ouders vragen zoveel aandacht van de leerkracht dat ons doel verloren gaat: we willen aandacht hebben voor de kinderen en zien hoe zij bij binnenkomen.

Daarom hebben wij het volgende besloten:

 • de ouders van de groepen 1 t/m 3 kunnen, als ze dat willen, gewoon met hun kind mee naar binnen lopen;
 • voor de ouders van de kinderen van groep 4 t/m 8 vinden wij dat niet meer nodig, deze leerlingen kunnen zelfstandig naar binnen komen;
 • wilt u iets belangrijks melden, dan bent u natuurlijk van harte welkom, als u denkt dat dit langer gaat duren dan alleen maar een mededeling dan kunt u beter een afspraak maken.

 
Op deze manier kan de leerkracht weer alle aandacht aan de kinderen geven. Ouders kunnen gerust op het plein nog even met elkaar blijven praten. Een bijkomstig voordeel zou ook kunnen zijn dat er minder auto's voor de school geparkeerd worden.
 
Voorheen hadden we elke maandag na een vakantie een inloop. Dit pakken we nu weer op.
 
Wij rekenen op uw medewerking.
Schoolfruit
We krijgen weer schoolfruit! Hoe zien de eetmomenten van het 10-uurtje er vanaf dit moment uit op de Stefanus:

 • Maandag           fruit, zelf meenemen
 • Dinsdag              koekdag, zelf meenemen
 • Wo, do, vrij       fruit, schoolfruit


Vrijwilliger(s) gezocht voor kleine conciërgewerkzaamheden
Voor de grote klussen kunnen wij beroep doe op het SKOR-klusteam, maar voor de kleine zorgen en klusjes zijn wij op zoek naar iemand die ons daarbij wil helpen. Zaken als het onderhouden van het koffieapparaat, her en der wat opruimen, kopiëren, de omgeving netjes houden, enz.
In overleg kijken we welke tijden zowel voor ons als u/de vrijwilliger handig zijn. 
Kent of bent u degene die wij zoeken, neem contact op via info@stefanusschool.nl.Bart en Fiene, de nieuwe leden voor de Tielse Kinderraad
Maandag 28 oktober is de nieuwe Tielse Kinderraad beëdigd. Ook Bart en Fiene legden hun eed af en zijn nu heuse raadsleden. Gefeliciteerd!

                         


Vreedzame School
Wij zijn een Vreedzame School en daar zijn we heel trots op!
Ieder blok leren we weer iets nieuws over hoe we een fijne en veilige school kunnen zijn en blijven. Blok 1 hebben we inmiddels afgerond. We hebben klassenregels opgesteld, gedragsregels bepaald en taken verdeeld. 

Waar zijn we op dit moment?

Blok 3: We hebben oor voor elkaar
In dit blok stimuleren  we de kinderen dat ze een eigen mening hebben, dat ze met initiatieven komen.  We werken aan de gemeenschapszin, aan verbondenheid met elkaar. En leren we ze hoe om te kunnen gaan  met de altijd aanwezige belangentegenstellingen en meningsverschillen. Dat kan alleen als je 'oor hebt voor elkaar': als je  je verplaatst in de ander, als je luistert naar de ander, als  je belangstelling hebt en open staat voor de ander. En dan gaat het niet alleen om vaardigheden, maar vooral om de houding: de wil om 'oor te hebben voor elkaar'. Goed kunnen communiceren staat daarom centraal bij het oplossen van conflicten:

 

 • Leerlingen  leren vragen te stellen  als je iemand niet goed begrijpt
 • Ze maken kennis met het misverstand
 • Ze leren wat een gezichtspunt is en dat het begrijpen van elkaars gezichtspunt  belangrijk is om een conflict op te lossen
 • Ze leren dat je een eigen mening kunt hebben, zonder dat dat tot een conflict hoeft te leiden. Soms is het nodig om het eens te moeten worden met elkaar en dat je dan moet zeggen: vooruit dan maar!

De gouden opsteker 2019
En de gouden opsteker van het schooljaar 2018-2019 is gegaan naar juf Marian! 
Ze doet vrijwilligerswerk voor de Stichting Lezen en Schrijven. Daarnaast helpt ze een aantal van onze leerlingen die nieuw zijn in Nederland om de taal beter te leren. Prachtig en dankbaar werk! 
Bedankt voor al je inzet Marian. Deze opsteker heb je dubbel en dwars verdiend!

 


 


Gewijzigde gegevens > geef ze door!
Als er wijzigingen plaatsvinden in uw contactgegevens geef deze dan door aan Johanna of via info@stefanusschool nl. Zo kunnen wij u altijd kunnen bereiken.

Vakantie schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie       23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag   10-04-2020
Tweede Paasdag    13-04-2020
Meivakantie        27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart     21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede  Pinksterdag  01-06-2019
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020

Studiedagen schooljaar 2019-2020  
Op deze dagen hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij:
- donderdag 19 september 2019
- dinsdag 26 november 2019
- woensdag 15 januari 2020
- maandag 16 maart 2020
- vrijdagmiddag 3 juli 2020 (vanaf 12.00 uur) 

 
 De Stefanusschool is een school waar...

Visie, zo zien wij de wereld 
De Stefanusschool is een maatschappelijk betrokken en toekomstgerichte school. We geven kinderen de kennis en de vaardigheden mee, die ze nodig hebben om zich steeds te kunnen blijven ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en begrijpen. Dit in samenwerking met anderen en gedreven door intrinsieke motivatie.
Met een kritische blik naar buiten zien we onze leerlingen zich ontwikkelen als maatschappelijk betrokken burgers die anderen accepteren en hun talenten zien. Talenten van kinderen zien wij als uitgangspunt voor ons leeraanbod waarbij eigenaarschap, zelfverantwoordelijk en eigenheid een rol spelen.
 
Missie, dit bieden wij
De Stefanusschool is een leer- en ontmoetingsplek waar iedereen…
 • zich welkom en veilig voelt
 • zich kan ontwikkelen
 • voorbereid wordt op de toekomst
 • samenwerkt met elkaar
 • uitgedaagd wordt
 • verantwoordelijkheid draagt
Hier leest hoe wij deze missie in de praktijk voor ogen zien. 

 
We hopen dat onze site u een goede indruk geeft van onze school
en nodigen u graag uit voor een gesprek! 
U kunt een afspraaak maken met behulp van dit formulier of door te bellen
naar 0344-635485. We staan u graag te woord!